فورى ایران جایزه بازیگر سینمای بازیگری

فورى: ایران جایزه بازیگر سینمای بازیگری جشنواره فیلم کوتاه رویا نونهالی

تماس تلفنی با ماه!

یک استارتاپ آلمانی قصد دارد تا چند سال آینده دو ایستگاه مخابراتی در ماه با امکان استفاده از فناوری LTE، احداث کند. تماس تلفنی با ماه! عبارات مهم ..

ادامه مطلب

خانه را رنگ کنید تا برق تولید کند

به زودی منزل هایی ساخته می شوند که برقشان از رنگی که آنها را می پوشاند تأمین می شود. خانه را رنگ کنید تا برق تولید کند عبارات مهم : انر..

ادامه مطلب