فورى ایران جایزه بازیگر سینمای بازیگری

فورى: ایران جایزه بازیگر سینمای بازیگری جشنواره فیلم کوتاه رویا نونهالی

گت بلاگز اخبار اجتماعی سازمان بهزیستی پیگیر ماجرای جنجال یک پرورشگاه

سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: به جد پیگیر عنوان یک تعرض بوده و در صورت اثبات با متخلفان از طریق مراجع قضایی برخورد نموده و مدافع احقاق حقوق معلولان در همه امور

سازمان بهزیستی پیگیر ماجرای جنجال یک پرورشگاه

سازمان بهزیستی پیگیر ماجرای جنجال یک پرورشگاه

عبارات مهم : تخصصی

سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: به جد پیگیر عنوان یک تعرض بوده و در صورت اثبات با متخلفان از طریق مراجع قضایی برخورد نموده و مدافع احقاق حقوق معلولان در همه امور مربوطه خواهد بود.

به گزارش تابناک، با توجه به درج خبر منتشره با عنوان «تجاوز به دختران معلول در پرورشگاه»، اعلام می دارد شرکت بهزیستی کشور به عنوان متولی امور معلولان همواره در جهت صیانت از جان و حفظ ایمنی و سلامت معلولان تلاش می نماید و نشانه شرکت از تاسیس مراکز توانبخشی مراقبتی معلولان، ایجاد محیطی امن همراه با آرامش جهت توانخواهانی است که در معرض آسیب های جدی قرار داشته و یا خانواده قادر به نگهداری آنان نمی باشند. به همین منظور در این گونه مراکز با به کارگیری نیروهای انسانی متخصص از جمله پزشک، پرستار، مراقب، روانشناس، مددکار اجتماعی، کارشناس کاردرمانی و سایر اعضای تیم توانبخشی و با توجه به حضور تمام وقت نیروهای انسانی کلیدی – مراقبتی در طول شبانه روز در جهت سلامت گروه نشانه و ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی آنان تلاش می نماید.

سازمان بهزیستی پیگیر ماجرای جنجال یک پرورشگاه

تعداد قابل توجهی از افراد مقیم در مراکز به عنوان مجهول الهویه و فاقد سرپرست موثر به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی با ارجاعات قوه قضائیه پذیرش گردیده اند. در واقع فرد معلولی که فاقد سرپرست است و به هر دلیلی خانواده قادر به نگهداری وی نیست و از لحاظ جسمانی و روانی مستعد انواع آسیب ها است در مراکز پذیرش شده است و از خدمات آن بهره مند می شود.

نظارت بر عملکرد مراکز فوق از محورهای اساسی برنامه های شرکت بوده و خواهد بود و بازرسی ها از سوی کارشناسان تخصصی توانبخشی شهرستان، استانها، دفاتر تخصصی ستاد، دفاتر بازرسی، حراست و تشکل های خانواده های افراد دارای معلولیت صورت می پذیرد و دستورالعمل های جامع عمومی و تخصصی مراکز مذکور راهنما و ملاک عمل کارشناسان در بازدیدها می باشد.

سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: به جد پیگیر عنوان یک تعرض بوده و در صورت اثبات با متخلفان از طریق مراجع قضایی برخورد نموده و مدافع احقاق حقوق معلولان در همه امور

بر اساس آنچه که از خبر مذکور استنباط می گردد نگارنده بر اساس گفتار ونقل قول های شنیده شده است اقدام به درج خبر نموده که گاها مشخص نیست که آیا این نقل قول ها از سوی اشخاص معتبر بیان شده است باشد و حتی در صورت صحت خبر نباید زحمات خیل عظیم افراد خدمت رساننده و دارای انگیزه به معلولان را در بخش های دولتی و غیردولتی زیر پرسش برده و همه را با یک نگاه انتقادی برنده از دم تیغ گذراند و آینه شوم و سیاهی را در برابر حداقل ۵۰ هزار ساکن مراکز نگهداری تحت نظارت شرکت ترسیم نمود.

خاطرنشان می سازد شرکت بهزیستی علیرغم ادعای اثبات نشده در این خصوص، به جد پیگیر عنوان بوده و در صورت اثبات با متخلفان از طریق مراجع قضایی برخورد نموده و مدافع احقاق حقوق معلولان در همه امور مربوطه خواهد بود.

واژه های کلیدی: تخصصی | نگهداری | خانواده | توانبخشی | سازمان بهزیستی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs